Kontesto betyder sammanhang.
Kontesto AB hjälper till att skapa sammanhangen
som förstärker helheten!

I ett fungerande sammanhang samverkar delarna med varandra för att skapa en stark helhet. Men eftersom ingen kedja är mer hållbar än den svagaste länken beror hela sammanhanget på var individ, varje grupp och på organisationen.

De erfarna psykologerna inom Kontesto AB arbetar med individ, grupp och organisation för att skapa optimala förutsättningar för trivsel, effektivitet, samarbete och lönsamhet.

Kontesto AB ägs och drivs av psykologer.

Vi har arbetat inom psykiatri, skola, kommun, landsting samt inom mindre och större företag och med både vuxna och barn.
Vi har bred erfarenhet av arbete med individer, grupper och hela organisationer.
Genom att se och lyssna till den enskilda medarbetarens behov och gruppens dynamik kan vi samverka till att uppfylla organisationens målsättningar.
Kontesto AB bidrar till en fungerande helhet genom att hjälpa varje medarbetare att må bra och fungera i sitt sammanhang.

 

Kontesto AB kan bland annat hjälpa dig med:

  • Undersöka arbetsklimatet i din organisation
  • Att utvecklas tillsammans med dina medarbetare för bättre resultat
  • Ökad effektivitet inom företaget och/eller grupper inom företaget
  • Vägledning i frågor om ledarskap och personalansvar
  • Förbättrad säkerhet inom företaget
  • Högre träffsäkerhet i dina kundkontakter och säljsituationer
  • Bättre kommunikation med enskilda och grupper
  • Konflikter inom gruppen eller företaget
  • Medvetenhet om din utvecklingspotential
  • Personlig utveckling och balans

 

Välkommen att kontakta Kontesto AB när du vill du förändra, förstärka, förbättra – som privatperson eller som representant för ett företag!